Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
T7, 06 / 2019 10:51 sáng
Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá[...]
Phương thức góp vốn bằng tài sản vào công ty Phương thức góp vốn bằng tài sản vào công ty
T2, 06 / 2019 4:59 chiều
Góp vốn vào công ty có thể góp vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công [...]
Thay đổi tên công ty tại Quảng Ninh Thay đổi tên công ty tại Quảng Ninh
T4, 03 / 2019 6:00 chiều
Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục– .Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim        kẹp[...]
Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
T7, 03 / 2019 8:18 sáng
Để giúp doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhanh chóng hơn trong thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân để ổn định cơ cấu tổ chức, nắm bắt cơ[...]