Thay đổi đăng ký kinh doanh

Đăng ký thay đổi tên công ty Đăng ký thay đổi tên công ty
T2, 05 / 2020 8:26 sáng
Thay đổi tên công ty để phù hợp với loại hình, ngành nghề kinh doanh, phù hợp với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của công ty, ngoài ra còn phải phù[...]
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
T7, 06 / 2019 10:51 sáng
Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá[...]
Phương thức góp vốn bằng tài sản vào công ty Phương thức góp vốn bằng tài sản vào công ty
T2, 06 / 2019 4:59 chiều
Góp vốn vào công ty có thể góp vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công [...]
Thay đổi tên công ty tại Quảng Ninh Thay đổi tên công ty tại Quảng Ninh
T4, 03 / 2019 6:00 chiều
Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục– .Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim        kẹp[...]
zalo-icon
phone-icon