Giấy phép kinh doanh

Thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp
T6, 05 / 2019 6:43 chiều
Trước tiên, căn cứ theo khoản 10 Điều 1 của Nghị định 164/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2[...]
zalo-icon
phone-icon