Thay đổi giấy phép

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
T7, 06 / 2019 10:51 sáng
Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá[...]
Giải thể doanh nghiệp tại Quảng Ninh Giải thể doanh nghiệp tại Quảng Ninh
T7, 03 / 2019 10:04 sáng
  Doanh nghiệp là nòng cốt của nền kinh tế. Doanh nghiệp phát triển sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Blue đồng hành cùng doanh nghiệp không ch[...]
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp
T6, 02 / 2019 10:23 sáng
Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tập trung kinh tế mà theo đó, một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài[...]
zalo-icon
phone-icon