lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lậpTìm theo từ khóa: 

Các vấn đề về lệ phí môn bài Các vấn đề về lệ phí môn bài
T4, 06 / 2018 4:57 chiều
Một trong những loại thuế, phí, lệ phí mà doanh nghiệp mới thành lập không thể không chú ý lệ phí môn bài (trước đây gọi là thuế môn bài). Sau đây Luậ[...]