Tác giả: Blue Khuê

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
T7, 06 / 2019 10:51 sáng
Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá[...]
Phương thức góp vốn bằng tài sản vào công ty Phương thức góp vốn bằng tài sản vào công ty
T2, 06 / 2019 4:59 chiều
Góp vốn vào công ty có thể góp vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công [...]
zalo-icon
phone-icon