T4, 06 / 2019 6:22 chiều | khueblue

Luật doanh nghiệp cho phép cổ đông trong công ty cổ phần tự do chuyển nhượng cổ phần của mình sau thời gian 03 năm thành lập. Tuy nhiên đối với việc chuyển nhượng cổ phần cho người nước ngoài, ngoài việc tuân thủ điều kiện của luật doanh nghiệp, nhà đầu tư phải tuân thủ quy định của Luật đầu tư, công ước chung. Chủ đề hôm nay, Công ty tư vấn Luật Blue sẽ làm rõ cho các bạn về các quy định đó.

Luật đầu tư cho phép cá nhân nước ngoài đầu tư vào 01 doanh nghiệp Việt Nam bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp như sau:

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Thủ tục góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (được quy định tại Khoản 2 điều 26 Luật Đầu tư 2014)

Thẩm quyền cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

hình minh họa- nguồn internet

Thời gian giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Sau khi nhà đầu tư được cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại điều 52 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thẩm quyền: Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thành phần hồ sơ:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

– Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;

– Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đã được cấp ở thủ tục nêu trên)

Thời gian giải quết: Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc.
Trên đây là những quy định về góp vốn vào công ty cổ phần đối với cá nhân nước ngoài, bài viết này giúp doanh nghiệp mắn rõ được quy định về góp vốn vào công ty cổ phần đối với cá nhân nước ngoài, để doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan.
Khi Quý khách là cá nhân nước ngoài có nhu cầu góp vốn vào công ty cổ phần, hãy liên hệ với
Luật Blue để chúng tôi được hỗ trợ Quý khách.

Bài viết cùng chuyên mục