T6, 05 / 2019 8:42 chiều | khueblue


Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ. Do đó công ty của bạn hoàn toàn có thểthực hiện việc giảm vốn này, và thực hiện bằng các hình thức sau:
– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật
doanh nghiệp. Cụ thể:
“1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
b) Tổ chức lại công ty;
c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.”

hinh minn hoa- nguon internet

– Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể “Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khiđăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp”.
Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên muốn giảm vốn điều lệ bạn có thể lựa chọn một trong các hình thức trên tùy thuộc vào tình hình thực tế của công ty cho phù hợp và hãy liên hệ ngay với dịch vụ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất
Trân trọng!

Bài viết cùng chuyên mục