T6, 03 / 2019 6:41 chiều | khueblue

 *Điều kiện thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

Cũng tương tự như điều kiện để thành lập công ty kinh doanh ngành nghề khác, cơ bản cần đáp ứng các điều kiện về:

 

Điều kiện về tên công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

 Điều kiện về địa chỉ trụ sở chính của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

 Điều kiện về chủ thể thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

 Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh xuất nhập khẩu

Quy định về mẫu biểu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung đăng ký thuế) theo Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị đinh số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì hoạt động “Xuất, nhập khẩu” thuộc thông tin về “Đăng ký thuế” chứ không phải thông tin về “Đăng ký kinh doanh”

Như vậy, xuất nhập khẩu không phải là ngành nghề kinh doanh nên khi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu cụ thể cái gì. Khi doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì Doanh nghiệp chỉ kê khai đăng ký thông tin đăng ký thuế là có hoạt động “Xuất nhập khẩu”. Thông tin về việc doanh nghiệp có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu hay không được thể hiện tại mạng đăng ký kinh doanh quốc gia.v.v… đồng thời được liên thông với nhiều cơ quan như cơ quan Thuế, Hải quan …

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; doanh nghiệp có đủ điều kiện mới được hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, cụ thể:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc các Bộ quản lý chuyên ngành.

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn, chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi thông quan.

 • Các hàng hóa khác không thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc quy định tại các khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại.

Ngoài các điều kiện trên, khi thành lập công ty kinh doanh xuất, nhập khẩu, các chủ thể còn cần phải lưu ý về các điều kiện khác như: điều kiện về con dấu; điều kiện về vốn; điều kiện về thành viên sáng lập; điều kiện về cơ cấu vốn góp…

hình minh họa – nguồn internet

III. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

Chuẩn bị hồ sơ là bước quan trọng nhất trong quá trình thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu.

Trước khi soạn thảo hồ sơ, mỗi chủ thể phải tìm hiểu thông tin pháp lý xung quanh vấn đề thành lập như: loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích và ý tưởng kinh doanh; các điều kiện để thành lập; có ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu và hồ sơ cần đảm bảo những giấy tờ gì,….

*Nộp hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

Địa chỉ nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

*Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

Sau khi nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ không hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi hồ sơ để bổ sung hoặc sửa đổi những thông tin, giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ.

*Thủ tục sau khi thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

 • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đơn vị cần thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và trả phí theo quy định (Đăng công bố).

 • Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Tiến hành đăng ký khai thuế ban đầu với cơ quan thuế tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 • Làm thủ tục đặt in hóa đơn và sau đó thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

 • Chuẩn bị đầy đủ các các điều kiện thể thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu.

*Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 *Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

Đầu mục hồ sơ cơ bản cần:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

 • Điều lệ công ty có chữ ký của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông.

 • Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông

Các giấy tờ sao y như:

 • Thành viên/cổ đông là cá nhân cần có: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân; hộ chiếu,…

 • Thành viên/cổ đông là tổ chức cần có: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

 • Thành viên/cổ đông là là tổ chức nước ngoài cần có: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

ị 

Bài viết cùng chuyên mục